Welkom

“Zorg voor Zorg”

InterActiv bvba is een technisch adviesbureel met een specialisatie in de zorg- en opvangsector.

Wij kunnen u helpen bij de dagdagelijkse taken en bij het oplossen van moeilijkheden die uw organisatie kan ondervinden bij de diverse praktische aspecten mbt :

  • het facilitair en gebouwbeheer
  • optimalisatie van de aankoopprocessen & onderhandelingen met leveranciers
  • automatisatie, domotica, IT, telecom, elektronica & elektrotechnieken
  • adviesverlening van het gedeelte technieken in het kader van bouw-en/of verbouwingen
  • vertegenwoordiging van de bouwheer tijdens werfvergaderingen
  • het behalen van de technische certificaten en attesten o.a. noodzakelijk voor het behouden, behalen of vernieuwen van uitbatingsvergunningen
  • het opstarten/begeleiden/coachen/opleiden van de technische & onderhoudsafdelingen van uw organisatie

Naast gedegen ervaring zijn vertrouwen en een persoonlijke begeleiding typerend voor onze aanpak.